top of page

OVER MIJN WERK

 

Ik ben familierechtadvocaat. Mensen schakelen mij in wanneer ze juridische hulp nodig hebben omdat iets er mis gaat of dreigt te gaan binnen hun gezin. Dat kan van alles zijn.

Vaak betreft het een echtscheiding of beëindiging van de relatie en alle problemen die daaruit voortvloeien. Maar ook voor alle conflicten of vragen rond omgang, alimentatie, gezag en afstamming kunt u bij mij terecht. Ik doe ook jeugdrecht, zoals ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, en zaken waarbij Veilig Thuis (het vroegere Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) betrokken is. Ik ben daarnaast gespecialiseerd in internationale kinderontvoeringen. Tenslotte kunt u ook bij mij aankloppen als u tegen erfrechtelijke problemen aanloopt.

 

Ik vind het familierecht een prachtig vakgebied. De problemen waar mijn cliënten mee komen zijn in de eerste plaats inhoudelijk-juridisch van aard – daarvoor ga je immers naar een advocaat. Maar aan elk vraagstuk zitten ook puur persoonlijke, emotionele aspecten, die iedere zaak weer anders maken. Die combinatie van inhoud en emotie maakt mijn werk heel afwisselend. 

 

Mijn stijl van werken: nuchter en betrokken. Ik heb niet gekozen voor het familierecht om mijn cliënten te behandelen alsof ze wandelende dossiers zijn. U kunt rekenen op een gedegen juridische aanpak, maar mag ook van mij verwachten dat ik echt met u meedenk en probeer om met u tot goede oplossingen te komen. 

 

OVER MIJZELF

 

Sinds 2007 ben ik als advocaat verbonden aan Van Kempen c.s. Advocaten in Amsterdam. Van Kempen c.s. Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten die allen gespecialiseerd zijn in het familierecht. We zijn eigen baas, maar hebben onze krachten gebundeld in één kantoor. Voor meer informatie over ons kantoor en ons werkgebied, zie www.vankempencs.nl.

 

Voordat ik advocaat werd, werkte ik als beleidsmedewerker Justitie en Asielbeleid bij de Tweede-Kamerfractie van de Socialistische Partij. Rechten heb ik gestudeerd aan de universiteit Leiden; daarvoor studeerde ik Cultuur- en Wetenschapsstudies in Maastricht, en, gedurende een paar jaar, geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. 

 

 

VOOR ALS U MIJ ALS ADVOCAAT NODIG HEBT

 

Als u behoefte hebt aan juridisch advies en rechtsbijstand, neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak. Indien nodig kunt u bij mij ook buiten kantooruren terecht. Tijdens het eerste gesprek kijk ik samen met u naar uw juridische probleem en maken we afspraken over de te nemen stappen om het probleem op te lossen. 

 

De voor de hand liggende volgende vraag is: wat kost dat?

 

Als uw inkomen binnen de door de overheid gestelde grenzen valt, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel een toevoeging genoemd). U betaalt aan mij dan alleen een eigen bijdrage. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org.

Ik behandel geen echtscheidingszaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Helaas is de door de overheid betaalde vergoeding voor dit soort zaken zó laag, dat het bedrijfseconomisch niet haalbaar is om deze zaken in te nemen. 

 

Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, dan werk ik voor u op basis van mijn uurtarief. Verreweg de meeste advocaten hanteren uurtarieven exclusief kantoorkosten en BTW. Ik vind het echter belangrijk dat mijn tarief voor u transparant is en werk daarom met een uurtarief van € 195 inclusief 21% BTW. Ik breng geen kantoorkosten in rekening. 

 

Ik zal aan het begin van een nieuwe zaak samen met u bespreken hoeveel uur ik naar verwachting aan uw zaak zal moeten besteden en u ook informeren over eventuele bijkomende kosten (voor de deurwaarder bijvoorbeeld).

 

Komt u voor een éénmalig adviesgesprek, dan betaalt u daarvoor een vast tarief van 

€ 150 inclusief BTW. 

Ariane Hendriks familierechtadvocaat
bottom of page